+98-21-88830532

بیمارستان شهدای تجریش

بیمارستان شهدای تجریش

پروژه بیمارستان 220 تختخوابی امیرالمومنین قم

پروژه بیمارستان 220 تختخوابی امیرالمومنین قم  

پروژه هتل داریوش

پروژه هتل داریوش

پروژه بیمارستان بهار همدان

پروژه بیمارستان بهار همدان     

طراحی سه بعدی از لاندری مکان های مختلف

گروه صنعتی صاعدی با تیم مجرب و حرفه ای اقدام به طراحی سه...