+98-21-88830532
ظوابط استاندارد بهداشتی در رختشویخانه بیمارستان

ظوابط استاندارد بهداشتی در رختشویخانه بیمارستان

مدیریت خدمات رختشویخانه

مدیریت خدمات رختشویخانه

تارخچه ماشین لباسشویی

تارخچه ماشین لباسشویی

فشار بخار مورد نیاز جهت دستگاه های رختشویخانه چقدر باید باشد؟

فشار بخار مورد نیاز جهت دستگاه های رختشویخانه چقدر باید باشد؟

لکه شناسی و لکه گیری

لکه شناسی و لکه گیری

از لاندری چه میدانیم ؟

از لاندری چه میدانیم ؟

طراحی سه بعدی از لاندری مکان های مختلف

طراحی سه بعدی از لاندری مکان های مختلف

جریمه خارج شدن از قرنطینه ۲۰۰ هزار تومان/ نزدن ماسک ۵۰ هزار تومان

جریمه خارج شدن از قرنطینه ۲۰۰ هزار تومان/ نزدن ماسک ۵۰ هزار تومان

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت آخر

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت آخر

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت یازدهم

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت یازدهم

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت دهم

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت دهم

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت نهم

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت نهم

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت هشتم

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت هشتم

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت هفتم

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت هفتم

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت ششم

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت ششم

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت پنجم

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت پنجم

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت چهارم

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت چهارم

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت سوم

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت سوم

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت دوم

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت دوم

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت اول

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت اول

دیگ بخار در خشکشویی

دیگ بخار در خشکشویی

خشکشویی

خشکشویی

شستسوي البسه با مواد

شستسوي البسه با مواد

فرق رختشويخانه بيمارستان و هتل

فرق رختشويخانه بيمارستان و هتل

رختشويخانه های شرقی

رختشويخانه های شرقی

رختشويخانه های غربی

رختشويخانه های غربی

لاندری هتل داری

لاندری هتل داری

رشته های دانشگاهی هتل داری

رشته های دانشگاهی هتل داری

طراحي فضاي رخت‌شوی‌خانه

طراحي فضاي رخت‌شوی‌خانه

رخت‌شوی‌خانه بمبئی دوبی گات

رخت‌شوی‌خانه بمبئی دوبی گات

بازدید آقای دکتر بحرینی طوسی

بازدید آقای دکتر بحرینی طوسی

عفونی شوئی

عفونی شوئی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات هتلداری، رستوران، کافی شاپ و خدمات وابسته، طراحی، مهندسی و ساخت هتل مشهد

نمایشگاه بین المللی تجهیزات هتلداری، رستوران، کافی شاپ و خدمات وابسته، طراحی، مهندسی و ساخت هتل مشهد

نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد

مصاحبه شبکه ایران کالا با مهندس یاوری

مصاحبه شبکه ایران کالا با مهندس یاوری

نمایشگاه بین المللی ایران هلث

نمایشگاه بین المللی ایران هلث

نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری

نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری

حضور گروه صنعتی صاعدی در دومین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری تهران

حضور گروه صنعتی صاعدی در دومین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری تهران

HOTELEX Shanghai 2019

HOTELEX Shanghai 2019

مدرسه هتلداری Haag در ایران

مدرسه هتلداری Haag در ایران

ساخت 5 هتل در زیر آب

ساخت 5 هتل در زیر آب

گروه صنعتی صاعدی در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران 97

گروه صنعتی صاعدی در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران 97